Nội dung

Tất cả nội dung trên Sweb đều là độc nhất, mọi sao chép nội dung mang tính chất trục lợi sẽ bị đánh gậy bản quyền ngay lập tức, khi muốn chia sẻ nội dung vui lòng ghi nguồn rõ ràng.

Bình luận

Mọi người được tự do bình luận, những bình luận mang tính chất chính trị xã hội, chia rẽ cộng đồng hoặc phân biệt chủng tộc sẽ bị ban ngay lập tức.